✓ PLAĆANJE PO DOLASKU: 70-80 % IZNOSA  ✓ TISUĆE KUĆA ZA ODMOR NA JADRANSKOJ OBALI

Opći uvjeti smještaja

Opći uvjeti pružanja usluga smještaja

Opći uvjeti pružanja usluga smještaja


1. SADRŽAJ PONUDE

Turistička agencija osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama na internetu, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl.).

 

2. REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koji su potrebni za rezervaciju. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju od 20% cjelokupnog najma apartmana putem bankovne doznake (minimum je 70 EUR). Preostali dio do punog iznosa plaća se prvi dan direktno u agenciji. Plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnim karticama (MAESTRO, VISA, MASTERCARD).

 

3. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 7,00 do 10,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. godina plaćaju pola cijene, a djeca ispod 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. U većini slučajeva boravišna taksa je već uključena u cijenu apartmana. Gost je dužan platiti i prijavu Turističkoj zajednici, koja iznosi 3€ po osobi/jednom, neovisno o dobi.

 

4. CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije (klima uređaj, korištenje perilice i sl.). Cijene smještaja objavljene su u EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher ili potvrda rezervacije), pružatelj usluga ima pravo tražiti nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta (5-10€ po osobi/ po danu). Boravak od 1 dana povećava cijenu za 50%, a od 2 i 3 dana za 25%.

 

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave.

 

6. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.

Ako gost ne prihvati zamjenski-alternativni smještaj koji mu ponudi agencija, tada ima pravo na povrat uplaćene akontacije.

 

7. PRAVO GOSTA NA OTKAZ REZERVACIJE U VRIJEME PANDEMIJE COVIDOM-19


U doba pandemije covidom-19, u slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom ili faxom).

U slučaju otkaza rezerviranog smještaja, agencija će primjenjivati slijedeća pravila:

-          u slučaju otkaza do 7 dana prije početka korištenja usluge, uplaćena akontacija se  vraća gostu umanjena za bankarske i administrativne troškove.

 

-          u slučaju otkaza kraćeg od 7 dana prije početka korištenja usluge, uplaćena akontacija (cca 20-25 % ukupnog iznosa smještaja) ostaje agenciji kao nadoknada troškova rezervacije.

 

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

 

8. OBVEZE AGENCIJE

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 6.

 

9. OBVEZE GOSTA

Gost je dužan:

- posjedovati ispravne putne dokumente i provjeriti je li mu za ulazak u državu potrebna viza,

- poštivati carinske i devizne propise države u koju putuje,

- pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga,

- prilikom dolaska na odredište, predati agenciji dokument o izvršenoj rezervaciji (Potvrdu rezervacije dobivenu poštom ili mailom)

 

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

10. PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 

11. PRIGOVORI

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

 

Postupak u svezi s prigovorom:

- Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju. Gost je dužan surađivati s predstavnikom agencije i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

 

12. NAPOMENA

Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smještaja gost u cijelosti prihvaća ove Uvjete.

 

13. NADLEŽNOST SUDA

Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Puli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

14. PRIVATNOST PODATAKA

Podaci prikupljeni putem obrasca rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Navedeni podaci će se koristiti samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi rezervacije zaprimljene putem naše internet stranice, te se neće koristiti u druge svrhe. Potvrdom rezervacije potvrđujete da su podaci navedeni u obrascu rezervacije istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.