✓ PLAĆANJE PO DOLASKU: 70-80 % IZNOSA  ✓ TISUĆE KUĆA ZA ODMOR NA JADRANSKOJ OBALI

Opći uvjeti smještaja

Opći uvjeti pružanja usluga smještaja

1. SADRŽAJ PONUDE


Turistička agencija osigurava uslugu smještaja prema objavljenim informacijama na internetu, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, smrt ili bolest pružatelja usluge i sl.).

 

2. REZERVACIJE I UPLATE


Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koji su potrebni za rezervaciju.

Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju od 20 % cjelokupnog najma apartmana putem bankovne doznake ili kreditnom karticom online preko PayPala. U posebnim slučajevima (npr. u slučaju rezervacije kratkog termina) potrebno je za rezervaciju smještaja uplatiti i više od 20 % cijene aranžmana (minimum akontacije je 70 EUR). Preostali dio do punog iznosa plaća se prilikom dolaska direktno u agenciji. Plaćanje se vrši gotovinom ili kreditnim karticama (MAESTRO, VISA, MASTERCARD).

 

3. CIJENA SMJEŠTAJA


Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.  


Dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije (korištenje klima uređaja, korištenje perilice, nadoplata za psa i sl.). Cijene smještaja objavljene su u EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga-iznajmljivača). Međutim, cijene za već potvrđene rezervacije neće biti promjenjene.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucher ili potvrda rezervacije), pružatelj usluga ima pravo tražiti nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta (8-12 € po osobi/ po danu).

Ukoliko smještaj nenajavljenjih osoba ne bude moguć, agencija može ponuditi dodatni smještaj gdje će troškove smještaja platiti gosti ukoliko ga prihvate. Ukoliko smještaj nenajavljenih osoba ne bude moguć u rezerviranoj jedici, a gost želi promjeniti ili otkazati istu, tada će se primjeniti Uvjeti otkazivanja i storno troškovi iz ovih Općih uvjeta.

 

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA


Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave.

 

5. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ


Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.

Ako gost ne prihvati zamjenski-alternativni smještaj koji mu ponudi agencija, tada ima pravo na povrat uplaćene akontacije.

 

6. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

 
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

 

U slučaju otkaza rezerviranog smještaja, agencija će primjenjivati slijedeća pravila za nadoknadu troškova rezervacije:

 

- za otkaz rezervacije do 31 dan prije početka korištenja usluge, putnik će dobiti kompletan povrat uplaćenog novca;

- za otkaz rezervacije od 30 do 21 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 10% od ukupnog iznosa smještaja,

- za otkaz rezervacije od 20 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 20% od ukupnog iznosa smještaja.

 

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Povrat novca za prijevremeni odlazak se ne vrši ni u kojem slučaju.

 

7. OBVEZE AGENCIJE


Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 5.

 

8. OBVEZE GOSTA

 
Gost je dužan:

- posjedovati ispravne putne dokumente i provjeriti je li mu za ulazak u državu potrebna viza,

- poštivati carinske i devizne propise države u koju putuje,

- pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s pružateljima usluga,

- prilikom dolaska na odredište, predati agenciji dokument o izvršenoj rezervaciji (Potvrdu rezervacije dobivenu poštom ili mailom)

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

9. PRIGOVORI


Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:

 

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod agencije ili pružatelja usluga (vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju. Gost je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Gost je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

 

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije do 14 dana od završetka rezervacije, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e-mailom ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku 14 dana nakon završetka rezervacije.

 

Dok postupak rješenja traje, a ukupno 28 dana nakon primitka prigovora, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu.

 

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa i sl.).

 

10. NADLEŽNOST SUDA


Gost i agencija nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Puli, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

11. PRIVATNOST PODATAKA


Podaci prikupljeni putem obrasca rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Navedeni podaci će se koristiti samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi rezervacije zaprimljene putem naše internet stranice, te se neće koristiti u druge svrhe. Potvrdom rezervacije potvrđujete da su podaci navedeni u obrascu rezervacije istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.